Masz pomysł na biznes i planujesz założyć swoją firmę?
Nie wiesz, jak  rozliczać podatek dochodowy?
Przeczytaj, jaki rodzaj księgowości będzie odpowiedni dla Ciebie.

Księgowość uproszczona
– co to jest
i jakie firmy mogą
ją stosować?

Tak zwane uproszczone formy księgowości to kilka rodzajów dokumentacji księgowych. Są dość przejrzyste i przeznaczone generalnie do jednoosobowych działalności gospodarczych.
Wyjątkiem są spółki cywilne, partnerskie i jawne, które także mogą prowadzić uproszczoną dokumentację księgową.

Jeśli Twoja firma jest jednoosobową działalnością fizyczną, to możesz prowadzić księgowość uproszczoną pod warunkiem, że dopiero zaczynasz biznes, lub w poprzednim roku obrotowym osiągnąłeś przychód ze sprzedaży nie wyższy niż 2 000 000 euro.
Jeśli przekroczysz ten limit, będziesz musiał prowadzić pełną księgowość, czyli tzw. księgi rachunkowe.
Pełną rachunkowość prowadzą także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, komandytowe i jednostki budżetowe samorządu terytorialnego.

Karta podatkowa

Jest to najprostsza metoda rozliczeń podatkowych, dostępna niestety tylko dla nielicznych przedsiębiorców. Nie prowadzi się ewidencji przychodów i kosztów. Jeśli chcesz rozliczać się na podstawie karty, złóż w urzędzie skarbowym PIT 16 i czekaj na decyzje naczelnika. Kwota podatku także będzie podana w decyzji. Podatek należy wpłacić za poprzedni miesiąc do 7 dnia miesiąca kolejnego.
W praktyce często ten rodzaj podatku płacą np. fryzjerki.  
Ta księgowość uproszczona ma niestety wadę. Jeśli zdecydujesz się wybrać kartę podatkową, będziesz musiał zapłacić podatek nawet jeśli firma przyniesie stratę. Ponadto możesz mieć problem z uzyskaniem kredytu. Banki, jak wiadomo, chcą mieć udokumentowaną wysokość osiąganego dochodu. W tym przypadku jest to utrudnione, ponieważ nie ma ewidencji.

Ryczałt ewidencjonowany

Ten rodzaj księgowości mogą stosować przedsiębiorcy, którzy zaczynają dopiero działalność oraz ci, którzy nie osiągnęli  w roku poprzednim przychodu w kwocie 250 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu przedsiębiorca musi przejść na książkę przychodów i rozchodów.

W przypadku ryczałtu przedsiębiorca prowadzi ewidencję przychodów,
ale bez uwzględnienia poniesionych kosztów. Ma również obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz dokumentację osobową swoich pracowników.
Podstawą obliczenia podatku jest osiągnięty przychód. Stawki procentowe ryczałtu dla poszczególnych branż, określone są w przepisach ustawy o podatku ewidencjonowanym.  
I tak na przykład właściciele warsztatów mechanicznych płacą stawkę 8,5%, działalność gastronomiczna objęta jest stawką 3%.  Budowlańcy płacą 5,5%, a właścicieli usług zakwaterowania i usług fotograficznych obowiązuje stawka 17%.
Przepisy określone w załączniku nr 2 do ustawy zakazały rozliczeń ryczałtem w niektórych branżach, takich jak: kantory, lombardy, firmy pożyczkowe i apteki.
Rozliczenie roczne sporządza się na formularzu PIT-28, który należy złożyć w urzędzie skarbowym do 31 stycznia. Niestety nie można w tym przypadku rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani skorzystać z ulg rodzinnych.

Można odliczyć za to składki na ubezpieczenie społeczne, stratę z lat poprzednich i ulgę rehabilitacyjną.

Książka Przychodów i Rozchodów

Ten rodzaj  księgowości uproszczonej jest chyba najczęściej stosowany. Jest to dokumentacja bardziej rozbudowana, w porównaniu do wyżej wymienionych. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję przychodów i kosztów.  Taka dokumentacja daje pełniejszy obraz sytuacji finansowej w firmie.  Należy również prowadzić ewidencję środków trwałych i wyposażenia, rejestr przebiegu samochodu prywatnego, używanego w firmie.
Płatnicy podatku VAT powinni też prowadzić rejestr zakupów i sprzedaży VAT, a kwotę podatku VAT należnego, wpłacać do urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia po okresie rozliczeniowym.

Podstawą obliczenia podatku dochodowego jest dochód, czyli przychód pomniejszony o poniesione koszty. Podatek płaci się według obowiązującej skali podatkowej 18% lub 32%. Zaliczki na podatek dochodowy płaci się co miesiąc lub co kwartał, w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca.

Przedsiębiorca może także wybrać podatek liniowy, jednak nie może wtedy stosować odliczeń. Stawka w tym przypadku jest jednakowa bez względu na osiągnięte dochody i wynosi 19%.
Roczne rozliczenie podatku składa się na formularzu PIT 36 w terminie do 30 kwietnia następnego roku.  Można rozliczać się wspólnie  z małżonkiem i odliczać ulgi.

Zaletą tej formy księgowości jest możliwość odliczenia kosztów związanych z prowadzoną działalnością oraz większa przejrzystość finansów.
 Wadą jest fakt, że ewidencja jest bardziej rozbudowana niż w przypadku ryczałtu.

Jak dobrze wybrać rodzaj prowadzonej księgowości?

Jeśli zamierzasz założyć swój biznes, zastanów się, jaki sposób rozliczenia z fiskusem będzie dla Ciebie najbardziej opłacalny?
Jeśli przewidujesz, że będziesz ponosił wysokie koszty, to wybierz Książkę Przychodów i Rozchodów. Wprawdzie stawka podatkowa jest tu wyższa, ale będziesz mógł odliczyć poniesione koszty.
 Jeśli planujesz świadczyć usługi bez ponoszenia wysokich kosztów, to korzystniejsze będzie rozliczenie za pomocą ryczałtu lub karty podatkowej.  

Zasady prowadzenia księgowości uproszczonej są tak przejrzyste, że wielu przedsiębiorców decyduje się prowadzić dokumentację samodzielnie. Pamiętajmy jednak, że niezbędna jest ogólna znajomość przepisów prawnych, które jak wiadomo często się zmieniają. Należy pamiętać o terminach wpłat podatku. Dokumentacja nie może zawierać błędów. Dobrym rozwiązaniem jest zakup programu do księgowania lub prowadzenie księgowości online.
Ciekawą ofertę przedstawia wFirma a także inFakt


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *