Ten krótki poradnik kieruję przede wszystkim do studentów, którzy już jako dorośli ludzie, często z bagażem doświadczeń zawodowych i życiowych, postanowili uzupełnić wykształcenie. Zdarza się, że na co dzień osoby te nie korzystają z komputera, a samodzielne napisanie pracy jest dla nich nie lada wyzwaniem. Jeśli ty też jesteś takim bardzo dorosłym studentem (studentką), to koniecznie przeczytaj ten wpis. Dowiesz się, jak napisać pracę dyplomową. Poradnik ten pomoże ci opanować podstawowe funkcje edytora tekstu i podpowie, jak znaleźć w Internecie potrzebne informacje i materiały źródłowe.

Wybierz temat zgodny z twoimi zainteresowaniami

Łatwo i przyjemnie pisze się na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami, pasją czy wykonywanym zawodem. Polecam również wybór tematu związanego z funkcjonowaniem konkretnych podmiotów, takich jak firma, szkoła czy np. jakaś organizacja. Prace takie są wysoko oceniane, bo zwykle dają jakiś konkretny wkład w naukę. Przy okazji, podczas zbierania materiałów badawczych, można poprawić w jakiś sposób funkcjonowanie takich organizacji czy zakładów pracy. Jeśli pracujesz na etacie, prowadzisz firmę lub udzielasz się społecznie, to pomyśl, jak możesz swoje codzienne obowiązki wykorzystać do pisania pracy.

Jak wykorzystać pracę zawodową do pisania pracy dyplomowej? Oto przykład

Anna jest sekretarką medyczną i studiuje na kierunku zarządzanie placówkami ochrony zdrowia. Zauważyła podczas pracy, że każdego roku część pacjentów wypisuje się z przychodni. Miała też sporo własnych zastrzeżeń odnośnie organizacji pracy przychodni. Ustaliła z promotorem temat swojej pracy dyplomowej, który brzmiał: „Poprawa efektywności funkcjonowania placówki medycznej”. Do części teoretycznej wykorzystała dostępną w bibliotekach literaturę oraz mnóstwo opublikowanych artykułów naukowych. Opracowała też część badawczą w formie anonimowej ankiety, którą rozdawała pacjentom. Chciała wiedzieć, jakie mają oni zastrzeżenia odnośnie swojej rodzinnej przychodni i jakich oczekują zmian w funkcjonowaniu tejże placówki. Odpowiedzi opracowała w formie wykresów i tabel. Opisała swoje wnioski i zalecenia, czyli tzw. rekomendacje na przyszłość. Raport z badania zamierza wykorzystać, gdy złoży dokumenty aplikacyjne w konkursie na stanowisko dyrektora samorządowej przychodni zdrowia. 

Kieruj się wytycznymi uczelni i swojego promotora

Bądź w stałym kontakcie z promotorem. Dobry promotor pomoże ci zarówno przy wyborze tematu pracy jak i opracowaniu konspektu czy spisu treści. Podpowie, co trzeba zmienić i o czym jeszcze napisać. Poza tym uczelnie przekazują studentom wymagania odnośnie konstrukcji pracy i zasad formatowania tekstu, czyli jaką czcionką pisać tekst, a jaką nagłówki, jakie robić odstępy między wierszami, gdzie zrobić przypisy itp. Polecam też książkowy poradnik pisania prac licencjackich i magisterskich.

Jak zrobić konspekt pracy?

Po ustaleniu tematu promotorzy z reguły wymagają opracowania konspektu pracy. Polega on na tym, że określa się cel (może to być cel ogólny i szczegółowy) pisania pracy. W przypadku pracy zawierającej rozdział badawczy, ustala się też: hipotezę badawczą, którą potem na podstawie materiałów badawczych należy potwierdzić lub obalić, przedmiot badań i podmiot badań, a także metodę i technikę przeprowadzenia badań. Część informacji z konspektu można wykorzystać do napisania wstępu, a część do rozdziału o metodologii badań. Przy opracowaniu konspektu warto od razu zrobić projekt spisu treści, a więc poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów. W trakcie pisania często promotor sugeruje, aby je przeredagować lub dopisać kolejne, w zależności od treści czy nasuwających się zagadnień.

Pilnuj odpowiedniej struktury pracy

Strukturę pracy dyplomowej tworzą następujące elementy:

  • strona tytułowa,
  • spis treści,
  • wstęp, zawierający cel pracy, krótkie wyjaśnienie wyboru tematu oraz przybliżenie problematyki,
  • rozdział teoretyczny (lub 2 rozdziały), w którym autor przybliża zagadnienie określone w temacie i przytacza definicje z literatury naukowej,
  • rozdział z charakterystyką opisywanego podmiotu,
  • rozdział z metodologią badań, w którym co najmniej jeden podrozdział należy poświęcić teorii prowadzenia badań i przytoczyć dostępną literaturę, a w kolejnych podrozdziałach opisać wybraną metodę i technikę badań (np. sondaż, ankieta internetowa czy wywiad bezpośredni) oraz charakterystykę badanej grupy społecznej,
  • rozdział badawczy, w którym opisuje się zebrane materiały badawcze, często w formie odpowiedzi na pytania z ankiety, zwykle ostatni podrozdział to wnioski własne autora, jakie wyciągnął na podstawie zebranych materiałów,
  • zakończenie pracy – określenie, czy wybrany cel został zrealizowany, czy hipotezę badawczą potwierdzono,
  • bibliografia, czyli spis materiałów źródłowych,
  • spis rysunków, tabel i wykresów.

Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik formatowania tekstu

Zanim sformatujesz tekst, sprawdź wymagania określone przez twoją uczelnię. Najczęściej treść pisze się czcionką Times New Roman o wielkości 12 pkt. Tekst musi być oczywiście wyjustowany. Nazwy rozdziałów napisz czcionką o rozmiarze 14, a przypisy i podpisy rysunków czcionką rozmiar 10. Ustaw sobie odstęp między wierszami 1,5 pkt, a szerokość marginesów 2,5 cm, za wyjątkiem lewego, którego szerokość wynosi zwykle 3,5 cm. Jest to margines przeznaczony na oprawę pracy, dlatego w zakładce „marginesy” wybierz ustawienie „lustrzane”. Kolejna sprawa to ustawienie numeru strony, zwykle umieszcza się go w prawym dolnym rogu. Nazwy rozdziałów ustaw jako nagłówek 1, a podrozdziały jako nagłówek 2. Dzięki temu automatycznie zrobisz estetyczny spis treści.

Pamiętaj o podpisach pod rysunkami i tabelami oraz o podaniu źródła opracowania. Zrób to przy pomocy funkcji „wstaw podpis”. W ogóle wszelkie rysunki, diagramy i tabele (które należy opisać) to świetny sposób na wydłużenie pracy i dodanie kolejnych stron.

Połowa sukcesu to rozbudowana bibliografia

Pracę, a zwłaszcza jej teoretyczną część, musisz oprzeć na bibliografii, czyli literaturze naukowej i artykułach z prasy naukowej. Możesz przytaczać artykuły naukowe lub rzetelnie opracowane artykuły dziennikarskie, opublikowane w Internecie. Uwaga: jeśli przytaczasz dosłownie fragment tekstu danego autora, to weź go w cudzysłów i dodaj przypis. Jeśli parafrazujesz tekst, to wstaw tylko przypis. Przypisy zawierają zazwyczaj: nazwisko i pierwszą literę imienia, tytuł opracowania (zwykle w kursywie), nazwę wydawnictwa i rok wydania oraz numer strony. Jeśli przytaczasz artykuł, podaj też nazwę czasopisma i kolejny numer. Znalazłaś ciekawy artykuł w Internecie? Podaj nazwę witryny i datę dostępu.

Jak zgromadzić bibliografię? 

Na szczęście w tych czasach można często uniknąć przesiadywania w bibliotekach i czytelniach, choć to też zależy od wybranego zagadnienia. Wiele książek publikowanych jest w sieci w formie dokumentu pdf. W Internecie znajdziesz też mnóstwo artykułów naukowych. Szukając materiałów, po prostu wpisz w Google dany temat wraz z oznaczeniem dokumentu pdf. Sprawdź wyniki i wybierz te, które są przydatne. Jeśli chodzi o literaturę – ja lubię korzystać z internetowej biblioteki na ibuk.pl.

Jak przygotować część badawczą pracy dyplomowej?

Autorom prac z dziedzin humanistycznych polecam metodę ankiety badawczej, opracowanej przy pomocy formularza Google, do którego link udostępnia się w social mediach lub wysyła pocztą elektroniczną do konkretnych osób. Po zakończeniu sondażu, odpowiedzi respondentów automatycznie konwertują się do formy wykresów w arkuszu kalkulacyjnym. Można je pobrać i zapisać w pliku xls lub opracować ręcznie w programie Excel i wkleić do edytora tekstu. Są oczywiście bardziej zaawansowane sposoby z wykorzystaniem tabeli przestawnej itp. ale ja opisałam najprostszą metodę opracowania badań dla osób, które chcą to zrobić samodzielnie.

Ciekawy film instruktażowy na temat opracowania ankiety znajdziesz pod linkiem.

Czy warto kupić gotową pracę dyplomową?

I na koniec jeszcze kilka słów o kupowaniu gotowych prac dyplomowych. Czy warto? Oczywiście, że nie. Po pierwsze, to nieetyczne, a poza tym, kto lepiej napisze za ciebie TWOJĄ pracę dyplomową, niż ty sam (sama)? Nie wszyscy wiedzą, że firmy handlujące pracami zlecają pisanie copywriterom, a ci, aby wypracować jakąś stawkę, piszą na akord, kopiując sparafrazowane fragmenty z innych prac. Jaką masz wtedy pewność, że twoja praca pozytywnie przejdzie test w programie antyplagiatowym? A poza tym o wiele trudniej jest przygotować się do obrony pracy, do egzaminu zawodowego, jeśli pracę napisał ktoś inny. Czy warto zatem? Chyba jednak nie, zwłaszcza że takie prace podobno kupuje się na przedpłatę, niczym przysłowiowego kota w worku.

Wiesz już, jak napisać pracę dyplomową. Poradnik ten zapewne pomógł ci w wielu kwestiach. Jeśli jednak nadal komputerowa obróbka pracy cię przeraża, to zgłoś się do mnie. Oferuję usługi przepisywania i redakcji prac dyplomowych. Podoba ci się mój styl pisania? Zapraszam cię do lektury wpisu o Lubelszczyźnie – regionie, z którego pochodzę i z którym się utożsamiam.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *